O nama

Udruženje zaštite na radu
Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je dobrovoljna društveno stručna, nevladina, humanitarna, neprofitabilna i nestranačka organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

onama.png

KORISNA

DOKUMENTA I LINKOVI

Icon

EU-OSHA Bilbao

Evropska agencija za zaštitu i zdravlje na raduRead More

Ovlašćene organizacije za poslove zaštite na radu

Spisak ovlašćenih organizacija za poslove zaštite na radu koje obavljaju određene stručne poslove iz zaštite na radu, shodno rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranjaRead More

EU-OSHA MNE

Evropska agencija za zaštitu i zdravlje na radu - Crna Gora                                                               Read More

Pristupnica udruženju zaštite na radu

Pristupnice za članstvo u udruženje zaštite na radu                                            Read More

Konvencije MOR-a

Spisak konvencija MOR-a koje je ratifikovala Crna Gora                                                Read More

Prijava za polaganje stručnog ispita

Download prijave za polaganje stručnog ispitaRead More

NAJNOVIJE

Vijesti i obavještenja

LOGO MALI uznr novo

Dobro došli na zvanični sajt Udruženja zaštite na radu


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Pretraga