Inicijativa za unapređenje kvaliteta usluga ovlašćenih organizacija za ZZNR

Predmet: Inicijativa za unapređenje kvaliteta usluga ovlašćenih organizacija za ZZNR

Poštovani,

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je Planom rada za 2020. godinu fokus svog rada usmjerilo na unapređenje ZZNR, na svim nivoima njenog organizovanja, pa shodno tome i na nivo rada ovlašćenih organizacija za poslove ZZNR, u svim segmentima pružanja usluga, a posebno:

- Ispitivanju i kontroli sredstava za rad i izdavanju stručnih nalaza o obezbjeđenim propisanim mjerama ZZNR,
- Osposobljavanju zaposlenih za bezbjedan rad i
- Izradi Akta o procjeni rizika

Smatrajući da postoji dosta prostora za kvalitativno unapređenje u gore navedenom (npr. izrada jedinstvene forme stručnog nalaza o ispitivanju elektro i gromobranske instalacije, oruđa i uređaja za rad i dr, drugačiji način organizovanja osposobljavanja za bezbjedan rad, propisivanje minimalnog vremena trajanja osposobljavanja i sl.), namjera nam je da formiramo radne grupe za unapređenje kvaliteta usluga iz ZZNR, koje bi pripremile određene vrste predloga, boljih rješenja, sugestija za izmjenu podzakonskih akata i sl. a što bi kasnije bilo obavezujuće za sve ovlašćene organizacije.

Ovo bi u mnogome olakšalo obavljanje posla svim oblašćenim organizacijama jer bi forme dokumenata bile uniformne i u saglasnosti sa svim zakonskim propisima.

Stoga vas molim da najkasnije do 10.02.2020. godine pošaljete predlog za člana radne grupe, iz vaše organizacije, za sljedeće segmente:

- Ispitivanje i kontrola sredstava za rad i izrada forme jedinstvenog stručnog nalaza
- Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad i izrada priručnika o osposobljavanju
- Izrada Akta o procjeni rizika

Sa konačnim predlozima radne grupe bili bi upoznati MRSS i Uprava za inspekcijske poslove, kao i sve ovlašćene organizacije.

Podgorica, 05.02.2020. Predsjednik Udruženja zaštite na radu CG
Dr sc. Zdenko Janković

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga