Trodnevni trening u hotelu Slovenka plaža u Budvi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

U okviru projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih građanskih organizacija za poboljšanje uslova rada i dijaloga s javnim institucijama", organizovaćemo trodnevni trening od 19. do 21. septembra, u hotelu Slovenska plaža, u Budvi.

Glavni cilj ove aktivnosti je pružanje trodnevnog treninga za organizacije civilnog društva, medijske organizacije i javne institucije u Crnoj Gori. ... Cilj ovog treninga je ojačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i javnih instituacija u oblasti standarda zaštite i zdravlja na radu, vještine zagovaranja i lobiranja, dugoročnog strateško organizacijskog planiranja, finansiranja diverzifikacije predstavnika organizacija civilnog društva. Stoga će domaći treneri za zaštitu i zdravlje na radu, zagovaranje i lobiranje, kao i regionalni i EU stručnjaci, biti angažovani u pripremi i realizaciji 1/5 planova treninga. Na treningu ce se stavljati focus i na poboljšanje znanja članova regionalnih organizacija civilnog društva na razvoju komunikacijske strategije, komunikacijskih alata i tehnika s javnim i medijskim sadržajima. Programi osposobljavanja takođe će pomoći učesnicima da: zagovaraju priznavanje uloge organizacija civilnog društva, utiču na korist marginalizovanih, dobiju savjete za pomoć u borbi za finansiranje, saznaju o prilikama, pokažu svoj uticaj kako bi stekli javnu podršku, definišu izgled organizacija civilnog društva u okruženju i kako povezivanje na nacionalnom i regionalnom nivou može pomoći i doprinijeti uticanju na procese odlučivanja.

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga