Izrada Nacionalnog okvira ZZNR

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nakon današnjeg razgovora sa prof. dr Petrom Bulatom, profesorom medicine rada na beogradskom Medicinskom fakultetu, sagledani su i evidentirani  problemi u oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori. Ovi podaci će biti korišćeni za potrebe izrade nacionalnog profila OSH, u okviru projekta Međunarode  organizacije rada, a sve u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti i sagledavanja perspektiva za budući razvoj. Kao osnovni problemi navedeni su: loše funkcionisanje medicine rada, nepostojanje registra povreda na radu i profesionalnih oboljenja i nezastupljenost zaštite na radu u obrazovnom sistemu - srednjim stručnim školama i tehničko-tehnološkim fakultetima. Kao veliki institucionalni problem prepoznato je i nepostojanje  Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, kao i funkcionalnog sistema osiguranja.

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga