Edukativna radionica za poslodavce "Pravilima sigurnosti do zdrave budućnosti", 05.12.2019.

Na Edukativnoj radionici učešće je uzelo 30 predstavnika poslodavaca, uglavnom stručnih lica. Još jednom se pokazalo da manadžeri i direktori nemaju sluha kada je zaštita zdravlja zaposlenih pitanju - jedno od osnovnih ljudskih prava.

Image
Image

Predsjednik UZNRCG - Zdenko Janković je proveo prisutne kroz istorijski razvoj zaštite na radu do danas, pri čemu je skrenuo pažnju na to da su ljudi bili izloženi rizicima od povređivanja i od profesionalnih oboljenja od kako postoji čovjek i rad. Interesantna je činjenica da je čak u XVIII vijeku bilo prepoznato 60 profesionalnih oboljenja, dok današnja lista profesionalnih oboljenja u CG prepoznaje samo 56. Na nedostatak evidencija o povredama i o profesionalnim oboljenjima, kao i nepostojanje instituta medicine rada u CG, još jednom je skrenuta pažnja kao na veliki problem.

Image
Image

Načelnica Direkcije za zaštitu na radu, Danijela Šuković, upoznala je prisutne sa važećom zakonskom regulativom i novinama u toj oblasti, kao i nadležnostima direkcije i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Podsjetila je na veoma značajan podatak da oko 4% BDP u CG godišnje biva utrošeno na saniranje posledica nastalih neprimjenjivanjem mjera ZZNR - povreda i profesionalnih oboljenja. Prevedeno u novac to iznosi 171.960.000 eura godišnje. Kada bi se jedna trećina tog iznosa ulagala u prevenciju, broj povreda i profesionalnih oboljenja bi bio znatno manji.

Inspektor rada iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, Zlatko Popović, predstavio je obaveze, prava i odgovornosti poslodavaca kroz detaljno upoznavanje prisutnih sa normativnom regulativim ZZNR kod poslodavca.

O obavezama i odgovornostima stručnog lica, odnosno stručne službe kod poslodavca govorio je potpredsjednik UZNRCG Branislav Šebek. Podsjetio je na kompleksnost i multidisciplinarnost ove oblasti, kao i veoma važnu ulogu stručnih lica u sprovođenju zaštite i zdravlja na radu.

Image
Image
Image
Image
Image

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga