Pravilima sigurnosti do zdrave budućnosti

Poštovani,
Pozivamo vas na Informativni sastanak, koji će se održati, u hotelu Terminus, 26. septembra 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova. Informativi sastanak će biti organizovan kako bi se javnost i sve zainteresovane strane upoznale sa planiranim aktivnostima projekta „Promocija zaštite i zdravlja na radu i obezbjeđivanje sigurnih i zdravih radnih mjesta”, koje će Udruženje zaštite na radu Crne Gore realizovati u narednom periodu, a koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.
U cilju promovisanja kulture prevencije rizika, kao i podizanja nivoa javne svijesti o neophodnosti obezbjeđivanja sigurnih i zdravih radnih mjesta, sprovodiće se edukacaija poslodavaca i zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, pod sloganom “Pravilima sigurnosti do zdrave budućnosti”.
Udruženje zaštite na radu Crne Gore će kroz planirane radionice i treninge, pripremu smjernica i promotivnog video materijala, nastojati da doprinese podizanju svijesti poslodavaca i zaposlenih. Poslodavci će biti podsticani da učestvuju u kreiranju ambijenta i kulture zaštite i zdravlja na radu u svojoj kompaniji, a proći će i kroz obuku o uticaju zaštite i zdravlja zaposlenih na uspjeh poslodavca. Zaposleni će biti podsticani da shvate neophodnost saradnje s menadžmentom radi preuzimanja pravih mjera za smanjenje rizika i izvora opasnosti koji mogu dovesti do povreda, odnosno do profesionalnih oboljenja.


AGENDA


10:45 – 11:00 Registracija učesnika
11:00 – 12:00 Uvodna obraćanja


Đina Janković – Koordinatorka projekta
Danijela Šuković – Načelnica direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Zdenko Janković – Predsjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore


Pitanja i odgovori
12:00 – 13:00 Kafa


Molimo vas da svoje učešće prijavite na e-mail uznr@t-com.me najkasnije do 25.09. do 16 h


Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na br.tel. 067 412 900

Image

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga