Novosti

Poziv na savjetovanje koje će se održati u periodu od 18. do 20. oktobra 2019. godine, u Tesliću, u hotelu Kardial.

Projektni tim je usvojio strateški plan aktivnosti, koje će biti realizovane do 31.07.2020. godine, u okviru projekta "Promocija zaštite.

Sastanak sa predstavnicima Direkcije za zaštitu i zdravlje na radu.

UZNRCG je, uz Ministarstvo rada i socijalnog staranja, održalo sastanak, 26.09.2019.godine, u hotelu Terminus, u Podgorici.

Na ovom sastanku promovisana je regionalna strategija, koja je izrađena na osnovu pet Nacionalnih studija.

Pozivamo vas na Informativni sastanak, koji će se održati, u hotelu Terminus, 26. septembra 2019. godine, s početkom u 11:00 časova.

Svečano potpisivanje ugovora o finansiranju projekata OCD u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Podgorica, 30.07.2019.

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga