Obilježavanje Evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu

Povodom obilježavanja Evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu, Udruženje zaštite na radu Crne Gore, organizuje učešće na Savjetovanju iz oblasti zaštite na radu, koje će se održati u saradnji sa Udruženjem za unapređenje zaštite na radu Sarajevo i Udruženja inženjera zaštite i zdravlja na radu Banja Luka.

Savjetovanje će se održati u periodu od 18. do 20. oktobra 2019. godine, u Tesliću, u hotelu Kardial.

Cilj ovog savjetovanja je kontinuirano stručno usavršavanje lica za zaštitu i zdravlje na radu, unaprijeđenje stručnih kompetencija, podizanje kvaliteta obavljanja poslova i upoznavanje sa efikasnim dobrim praksama u oblasti zaštite i zdravlja na radu u regionu.

Image
Image

Poziv za savjetovanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u BiH

Image

Program savjetovanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu

Image

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga