"Okrugli sto za poslodavce" 31.10.2019.

U svijetlu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i zdravlja na radu, održan je okrugli sto za predstavnike poslodavaca, pod sloganom “Pravilima sigurnosti do zdrave budućnosti”.

Ova radionica je jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta „Promocija zaštite i zdravlja na radu i obezbjeđivanje sigurnih i zdravih radnih mjesta”, koji Udruženje zaštite na radu CG realizuje uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, koje finansira ovaj projekat.
Iako je ovaj događaj organizovan s ciljem podizanja svijesti o problemima, pravima, obavezama i odgovornostima poslodavaca, u pogledu zaštite i zdravlja na radu, nažalost, poslodavci ni ovoga puta nisu prepoznali priliku da se dodatno edukuju, upoznaju sa stanjem u ovoj oblasti i novinama u zakonskoj regulativi i da razmijene mišljenja i iskustva sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja i Uprave za inspekcijske poslove i dobiju odgovore na pitanja. Shodno tome, većina prisutnih su bili stručna lica, koja obavljaju poslove zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca.

Image
Image
Image
Image

- Prepoznat je problem nedostatka radne snage u Crnoj Gori, što za posljedicu ima angažovanje radnika iz Albanije i Turske. Obično se radi o nekvalifikovanoj radnoj snazi, a uz to postoji i jezička barijera koja dovodi do teškoća da poslodavac nametne pravila zaštite i neophodnost primjenjivanja istih;
- Naznačeno je i to da veliki broj poslodavaca novčana izdvajanja, za oblast zaštite i zdravlja na radu, još uvijek vide kao trošak, a ne kao ulaganje u budućnost i zdravlje svojih zaposlenih, koje im se trostruko vraća;
- Takođe je naglašeno i to da ispunjavanje zakonske regulative, iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, jedan dio poslodavaca vidi kao biznis barijeru;
- Konstatovano je da zvanični podaci o broju povreda nijesu relevantni, budući da se ne evidentiraju povrede onih lica koja su angažovana kod poslodavca na crno, a najčešće su to stranci bez dozvole za rad u Crnoj Gori;
- Potvrđen je i podatak do kojeg je UZNRCG, kroz neka ranija istraživanja došlo, da u Crnoj Gori nedostaje edukacija na svim nivoima – poslodavaca, zaposlenih i sudskih vještaka;
- Bez obzira na odličnu zakonsku regulativu, usklađenost sa zakonima EU i trasponovane direktive, najveći problem se prepoznaje u nedostatku implementacije tih istih propisa, kao i u jednoj vrlo bitnoj nedostajućoj karici u lancu – nedostatku uloge osiguravajućih društava u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Na osnovu zaključaka ove diskusije biće izrađen program edukacije za poslodavce i zaposlene u malim i srednjim preduzećima koje će se sprovoditi u decembru 2019. i januaru 2020. godine.

Image
Image
Image
Image

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga