Priprema kandidata za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Organizujemo pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Obuka je namijenjena prvenstveno licima koja će, nakon položenog stručnog ispita, profesionalno obavljati poslove zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca.

Sve informacije i prijave na mail uznr@t-com.me ili br.tel. 067 412 900

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga