Prvo savjetovanje iz oblasti ZZNR, 18. i 19.10.2019. Teslić

Povodom Evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu, u organizaciji Udruženja za unapređenje zaštite na radu Sarajevo i Udruženja inženjera zaštite i zdravlja na radu Banja Luka, u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata BiH i Savezom sindikata Republike Srpske, 18. i 19. 10. 2019. godine, u Tesliću je organizovano prvo savjetovanje iz oblasti zaštite na radu u BiH. Na savjetovanju je učestvovalo 110 stručnjaka koji se profesionalno bave ovom problematikom kod poslodavca, u ovlašćenim organizacijama za zaštitu na radu i profesori visokoškolskih ustanova koje obrazuju kadrove iz ove oblasti. Savjetovanju su prisustvovali stručnjaci iz Srbije i Hrvatske, a čak 17 predstavnika iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore je svojim prisustvom dalo podršku ovom događaju i podsticaj u borbi za poboljšanje uslova rada zaposlenih u BiH.

Image
Image

Nakon uvodnog izlaganja Mr Zuhdije Mahmutovića, predsjednika Udruženja za unapređenje zaštite na radu, savjetovanje je otvorio Mr Nikola Šobot, nakon čega su učesnike pozdravili predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske g-đa. Ranka Mišić i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH g-din Selvedin Šatorović, koji su izrazili podršku i naglasili da će i dalje podržavati sve aktivnosti nevladinog sektora koje su usmjerene stvaranju bebjednih uslova rada. Učesnike su pozdravili i prof. Dr. Evica Stoiljković iz Srbije, dr.sci Mensur Ferhatović iz Hrvatske i Đina Janković, sekretar Udruženja zaštite na radu Crne Gore.

Image
Image

Radi sagledavanja stanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu u regionu, Zakonski okvir i stanje zaštite na radu u republici Srbiji, prezentovao je Prof. dr. Branislav Anđelković; Mišo Babić iz Udruženja inženjera zaštite i zdravlja na radu RS je predstavio Stanje zaštite na radu u Republici Sjeverna Makedonija; dok je Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore, prisutne upoznala sa radom crnogorskog udruženja i stanjem zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

U cilju sagledavanja situacije u Bosni i Hercegovini u ovom dijelu prezentovali su:
- Momčilo Đikanović iz Inspektorata Republike Srpske (“Statistički pokazatelji o povredama, smrtnim slučajevima i provođenju zakonskih propisa u Republici Srpskoj”)
- Mr Biljana Vranješ, dipl.ing., Univerzitet Banja Luka - Mašinski fakultet (“Trend povreda na radu u Republici Srpskoj”)
- Dr.sc. Mensur Ferhatović, Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske („Postupak utvrđivanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u vatrogasnoj djelatnosti u Hrvatskoj”)

Image
Image

Drugi dan savjetovanja je bio posvećen tematici savjetovanja:
PROCJENA RIZIKA I MJERE ZA SMANJENJE, SPRIJEČAVANJE I ELIMINISANJE RIZIKA

U sklopu ovog tematskog dijela obrađene su teme:
1. METODE PROCJENE RIZIKA-ISKUSTVA SRBIJE SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM PROCJENE RADNOG MJESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM
Prof. dr Evica Stojiljković, Fakultet zaštite na radu Niš
2. AKT O PROCJENI RIZIKA ZA RAD NA VISINI
Mr Selma Hadžić, dipl. ing. „Granulo-Re“ d.o.o. Sarajevo
3. PROCJENA RIZIKA U ORGANIZACIJAMA KOJE VRŠE SERVISIRANJE VATROGASNIH APARATA I OPREME
Melina Karamehić, dipl.ing. mr.sc. Nedžad Smajlović „Firing“ d.o.o. Visoko
4. STANDARD, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - ISO 45001/2018 U FUNKCIJI SMANJENJA RIZIKA
Jasmin Kuduzović dipl. ing.TQM Lukavac
5. OPREMA I INSTALACIJE U EX IZVEDBI KAO MJERA ZAŠTITE NA MJESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
Rafo Jozić, predsjednik Udruženja „Atex“ Tuzla
6. MODELIRANJE I SIMULACIJA EVAKUACIJE USLJED POŽARA U JAVNIM OBJEKTIMA
Mr Kerim Deović, „Proving“ d.o.o. Sarajevo
7. PERIODIČNI PREGLEDI ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE I MIKROKLIME RADNIH PROSTORA KAO MJERA ZAŠTITE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
Elma Delibašić, dipl. ing. I Mr Vildana Mahmutović dipl. ing. „Proving“ d.o.o. Sarajevo
8. OBRAZOVNI PROCES IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
Mr Mile Vlajkić, dipl. ing.
9. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
Slobodan Šumonja, dipl.ing., JU Institut zaštite zdravlja i ekologije RS:

Image
Image

Učesnici savjetovanja su konstatovali da stanje u oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u BiH nije na zadovoljavajućem nivou što potvrđuju dostupni podaci o broju povreda na radu, naročito onih sa smrtnim ishodom, broju oboljenja usljed nepovoljnih uslova rada i profesionalnih oboljenja. Na osnovu iznijetih zaključaka, očigledno je da BiH očekuje veliki posao u narednom periodu, kada je oblast zaštite i zdravlja na radu u pitanju. Nadležna ministarstva moraju što prije pravno regulisati ovu oblast u skladu sa Konvencijama Međunarodne organizacije rada i Direktivama evropske unije, nadležne vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu trebaju što prije izraditi i usvojiti Strategiju o zaštiti i zdravlju na radu, a poseban akcenat bi trebalo posvetiti podizanju svijesti kako poslodavaca tako i zaposlenih o značaju zaštite i zdravlja zaposlenih za kompanije, za zdravstvene i penzione fondove, kao i za državu u cjelini.

Kao primjer u regionu istaknuti su postignuti rezultati u Crnoj Gori, kako kroz aktivnosti Udruženja zaštite na radu CG, saradnju s javnim institucijama i nivo usklađenosti zakonske regulative sa zakonima EU.

Image
Image

 

Svim učesnicima su uručeni sertifikati za učešće, a Udruženje zaštite na radu Crne Gore je dobilo zahvalnicu za podršku i doprinos koji je dalo prvom savjetovanju, iz oblasti ZZNR u BiH. Učesnici savjetovanja su bili saglasni da su ovakvi skupovi izuzetno značajni u cilju održavanja kontakata među stručnjacima iz oblasti ZZNR, razmjene iskustava, uspostavljanja saradnje i bilo bi dobro da postanu tradicionalni i da se održavaju svake godine povodom obilježavanja evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu, u nekoj od država regiona.

Image
Image

Na putu za Crnu Goru, članovi udruženja su proveli još jedan dan u prijatnom druženju u Sarajevu.

Image

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga