Sastanak sa predstavnicima Direkcije za zaštitu i zdravlje na radu

U okviru aktivnosti projekta „Promocija zaštite i zdravlja na radu i obezbjeđivanje bezbjednih i zdravih radnih mjesta“, u Ministarstvu rada i socijalnog staranja je 04. septembra 2019. godine, održan sastanak sa predstavnicima Direkcije za zaštitu i zdravlje na radu. Sastanku su prisustvovali predstavnici šest organizacija civilnog društva, s kojima su potpisani ugovori za finansiranje projekata u oblasti zaštite i zdravlja na radu, na osnovu javnog konkursa „ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU ZA SVE AKTERE U PROCESU RADA".
Prisutni su, u cilju međusobnog informisanja i pracenja realizacije projekta, prezentovali plan budućih aktivnosti. U cilju postizanja što boljih rezultata u ovoj oblasti, organizacije će se truditi da ostvare dobru saradnju, ne samo s predstvanicima Ministarstva već i međusobnu, u svrhu razmjenivanja iskustava, znanja i dobre prakse.
Povećanjem kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva i poboljšanjem saradnje s javnim institucijama, kao dodatna vrijednost, poboljšaće se javno-privatno partnerstvo. Budući da je Crna Gora multinacionalna država, sve sve nacionalnosti, osobe s invaliditetom, žene, mladi, zaposleni u neformalnoj ekonomiji, imaće koristi od sprovođenja planiranih aktivnosti.
Udruženje zaštite na radu će kroz planirane informativne sastanke, radionice i treninge, nastojati da doprinese podizanju svijesti poslodavaca i zaposlenih. Poslodavci će biti podsticani da učestvuju u kreiranju ambijenta i kulture zaštite i zdravlja na radu u svojoj kompaniji, kroz davanje mišljenja i predloga za obezbeđivanje zdravih i sigurnih radnih mjesta, a zaposleni će biti podsticani da shvate neophodnost saradnje s menadžmentom, radi preuzimanja pravih mjera i smanjenja rizika, odnosno izvora opasnosti, koji mogu dovesti do povreda, odnosno profesionalnih oboljenja.

Image
Image
Image

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga