NOVOSTI    

OKTOBAR 2017

UZNRCG je u maju 2015. godine, u Obzoru (Bugarska), kao jedan od osnivaca, postalo clan balkanske mreze za zastitu i zdravlje na radu - BALcanOSH net.

U mrezi su osim nas i udruzenja iz Makedonije, Srbije, Kosova, Bugarske, Albanije, Hrvatske i Slovenije, a osnovana je uz podrsku ILO-a (Medjunarodne organizacije rada) i IOSH-a (Institucije za zastitu i zdravlje na radu, iz Velike Britanije).

Jedna od aktivnosti ove mreze je da jednom godisnje organizuje medjunarodnu konferenciju iz oblasti ZiZNR, u jednoj od drzava clanica. Nakon Makedonije i Slovenije, koje su prethodne dvije godine bile organizatori (Ohrid, Bled), Crna Gora je ove godine domacin ovog velikog medjunarodnog skupa.

Buduci da je ovo velika cast i obaveza, kako za UZNRCG tako i za nasu drzavu, imamo obavezu i odgovornost da iskoristimo priliku i prezentujemo Crnu Goru na najbolji moguci nacin.

Konferencija ce se odrzati u hotelu Mediteran, u Becicima, 26. 27. i 28. oktobra 2017. godine.

S obzirom na znacaj ovog dogadjaja, sto je veliki izazov ne samo za udruzenje vec i za struku uopste, puno bi nam znacilo da doprinesete organizaciji konferencije.

Invitation

Poziv za sponzorstvo i reklamiranje

Pozivnica na nasem jeziku

Sponsors criteria

 

SEPTEMBAR 2017

Forme za ucesce prijave za trenera

Oglas poziv za trenera

Poziv za trening

Prijava za ucesce na treningu

AVGUST 2017

U okviru projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih građanskih organizacija za poboljšanje uslova rada i dijaloga s javnim institucijama", organizovaćemo trodnevni trening od 19. do 21. septembra, u hotelu Slovenska plaža, u Budvi.


Glavni cilj ove aktivnosti je pružanje trodnevnog treninga za organizacije civilnog društva, medijske organizacije i javne institucije u Crnoj Gori. ... Cilj ovog treninga je ojačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i javnih instituacija u oblasti standarda zaštite i zdravlja na radu, vještine zagovaranja i lobiranja, dugoročnog strateško organizacijskog planiranja, finansiranja diverzifikacije predstavnika organizacija civilnog društva. Stoga će domaći treneri za zaštitu i zdravlje na radu, zagovaranje i lobiranje, kao i regionalni i EU stručnjaci, biti angažovani u pripremi i realizaciji 1/5 planova treninga. Na treningu ce se stavljati focus i na poboljšanje znanja članova regionalnih organizacija civilnog društva na razvoju komunikacijske strategije, komunikacijskih alata i tehnika s javnim i medijskim sadržajima. Programi osposobljavanja takođe će pomoći učesnicima da: zagovaraju priznavanje uloge organizacija civilnog društva, utiču na korist marginalizovanih, dobiju savjete za pomoć u borbi za finansiranje, saznaju o prilikama, pokažu svoj uticaj kako bi stekli javnu podršku, definišu izgled organizacija civilnog društva u okruženju i kako povezivanje na nacionalnom i regionalnom nivou može pomoći i doprinijeti uticanju na procese odlučivanja.

 

 

KONTAKT

 

  uznr@t-com.me  UL. 4. jula 109, 81000 Podgorica
   +382 (0) 69 484 031  +382 (0) 20 671 340