Evropska Agencija za zaštitu i zdravlje na radu

 

Svaka tri i po minuta, neko u EU umire od posljedica uslova na radnom mjestu. To je više od 150.000 smrti godišnje, kao rezultat povrede na radu (8900) ili profesionalne bolesti (142000)

Zaposleni i poslodavci treba da budu svjesni tih rizika, da se suoče sa njima i da upravljaju sa njima. Institucije (tijela) koja se bave zaštitom na radu u pojedinačnim zemljama članicama EU-a ne mogu to da urade same. To je razlog zašto je Evropska agencija za zaštitu na radu osnovana Odlukom Vijeća EU br. 2062/94 od 18 jula 1994, a otpočela je sa radom 1996.

Misija Evropske agencije za zaštitu na radu je da radna mjesta u Evropi učine bezbjednijim, zdravijim i produktivnijim. To radi razmjenom znanja i informacija, promovišući kulture prevencije rizika.

Sjedište Evropske agencije za zaštitu na radu je u Bilbau, Španija. Posvećena je unapređenju zaštite na radu (OSH) i u njoj radi eksperti iz oblasti zaštite na radu, eksperti iz oblasti komunikacija (preko interneta i ekstraneta svi zainteresovani mogu imati informacije iz oblasti zaštite na radu vezane za razne kampanje, konferencije, seminare, istraživanja, statističke podatke itd) i administrativno osoblje.

Agencija je tripartitna organizacija, to znači da radi s predstavnicima vlada, poslodavaca i zaposlenih. Kao jedna referentna tačka za informacije iz oblasti zaštite na radu, prikuplja i objavljuje nova naučna istraživanja i statistiku u pogledu rizika vezanih za zaštitu na radu.

Na nacionalnom nivou, zastupljenost se postiže preko mreže predstavnika Focal Point-a, a to su obično predstavnici vodećih institucija (tijela) koja se bave zaštitom na radu u pojedinačnim državama članicama. U mrežu Focal Point-a su uključeni posmatrači iz Evropske komisije i socijalnih partnera, zemlje EFTA – Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska, zemlje kandidati – Turska, Hrvatska i Crna Gora i zemlje potencijalni kandidati – Srbija, Makedonija i Albanija. Zadatak Focal Point-a je da razvija tripartitnu mrežu koja uključuje socijalne partnere, organizuje seminare, kampanje sa ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite na radu.

Articles

 

KONTAKT

 

  uznr@t-com.me  UL. 4. jula 109, 81000 Podgorica
   +382 (0) 69 484 031  +382 (0) 20 671 340