Sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja 19.01.2021.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Zdenko Janković, Rajko Radusinović i Đina Janković, predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore, su 19.januara 2021. imali sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja, sa g-dinom ministrom Jakovom Milatovićem. Ministra su tom prilikom upoznali sa aktivnostima koje je udruženje realizovalo prethodnih godina, sa značajem i ulogom koju je ova strukovna organizacija ima, kao i sa programskim ciljevima udruženja vezanim za implementaciju zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Predlog programskih ciljeva, koje su predstavili, a sa kojim je ministar bio saglasan, sastoji se od:

  1. Uvođenja nulte tolerancija u oblast zaštite i zdravlja na radu
  2. Podizanje nivoa kvaliteta rada i kulture zaštite i zdravlja na radu
  3. Uvođenje sistema kvaliteta u privredna društva
  4. Uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore
  5. Podizanje nivoa kvaliteta usluga ovlašćenih organizacija za zaštitu i zdravlje na radu
  6. Formiranje Nacionalnog savjeta za ZZNR

Kada je u pitanju formiranje Nacionalnog savjeta za oblast ZZNR, koji postoji u svim zemljama okruženja osim u Crnoj Gori, ministar je mišljenja da bi se pitanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, mogla, u ovom trenutku,  delegirati i Socijalno ekonomskom savjetu.

Postignuta je saglasnost da je neophodno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i  Udruženje zaštite na radu Crne Gore, zajedno sa socijalnim partnerima, učestvuju u daljem unaprjeđenju zaštite i zdravlja na radu i stvaranju povoljnijih uslova rada za zaposlene u Crnoj Gori, a sve u cilju smanjenja broja povreda i profesionalnih oboljenja.

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 1

uprava

BALCANOSH 436x272

Pretraga