Mobirise

Novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na radionici koja je održana u periodu od 26. do 28. oktobra, a na kojoj su učesnici bili predstavnici različitih ministarstava, prepoznati su brojni izazovi sa kojima se zaposleni u javnom sektoru svakodnevno susreću, kada je u pitanju oblast ZZNR, ali i nizak nivo znanja o ovoj veoma važnoj temi.

Jedan od prepoznatih problema je bio taj da građevinski inspektori (njih 35), koji poslove obavljaju u okviru Minstarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prilikom inspekcijskih nadzora na gradilištima nemaju zaštitnu opremu.
Zaposleni koji su bili učesnici ove radionice su sa ovim problemom upoznali svoje nadležne, te je, shodno tome, donijeta odluka da Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje, odvoji sredstva za kupovinu zaštitne opreme za sve građevinske inspektore.

Nakon toga su organizovali obuku iz oblasti ZZNR za zaposlene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, 16.11.2022. godine, a predavači su bili: generalna sekretarka i projektna koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore - Đina Janković i potpresjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore i inspektor zaštite i zdravlja na radu – Zlatko Popović.

Cilj ove obuke je bilo upoznavanje zaposlenih sa osnovnim načelima ZZNR, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavac ima prema njima kao svojim zaposlenima.

Istraživanje koje je Udruženje zaštite na radu Crne Gore sprovelo u prethodnom periodu, pokazuju da su zaposleni u javnom sektoru, kojih je preko 50.000, često nedovoljno informisani o važnosti ove teme, pa shodno tome nisu ni adekvatno zaštićeni na radnim mjestima, a kao rezultat imamo česte lakše i teške povrede.

Budući da poremećaji mišićno-koštanog sistema (MKS) spadaju u najčešća profesionalna oboljenja savremenog svijeta, a uzimajući u obzir činjenicu da najveći broj zaposlenih u ministarstvu obavlja upravo administrativne poslove, akcenat obuke bio je na podizanju svijesti o važnosti prevencije poremećaja MKS povezanih sa radom koji podrazumijeva dugotrajno statično držanje tijela u sjedećem položaju.

Uzimajući u obzir činjenicu da je ovo ministarstvo nadležno za uređenje prostora i izgradnju objekata, na obuci su bili prisutni i zaposleni u Direktoratu za građevinarstvo i Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje – u okviru kojeg su radno angažovani urbanističko-građevinski inspektori.

S obzirom na to da je građevinski sektor najrazvijenija industrijska grana u Crnoj Gori, ali istovremeno i najrizičnija s aspekta bezbjednosti, na šta podsjećaju podaci o broju povreda na radu sa smrtnim ishodom, drugi dio obuke je bio posvećen osnovnim rizicima prilikom izvođenja radova na gradilištima, kao i o mjerama zaštite i zdravlja na radu. U prethodno pomenuto se ubrajaju: opšte, organizacione i tehničke mjere zaštite, periodični pregledi i ispitivanja, znakovi ZZNR i uputstva za bezbjedan rad, kao i periodična osposobljavanja za bezbjedan rad i provjera zdravstvenih sposobnosti.

Zaključak: Dobro upravljanje rizicima na radnom mjestu od koristi je za sve zaposlene, ali i poslodavce, bez obzira na to da li je u pitanju javni ili privatni sektor.
Na ovo upućuje i činjenica da se ogromni troškovi koji nastaju (4-6% BDP) isplaćuju iz budžeta za saniranje posljedica nastalih od neprimjenjivanja mjera ZZNR. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje na Metalurško-tehnološkom fakultetu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 07.11.2022. godine uspješno realizovalo osmo po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, za studente Metalurško-tehnološkog fakuleta, a predavanju su prisustvovali i profesori.
Cilj ovih predavanja, koja se realizuju u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad” i uz finansijsku podršku Evropske komisije, je da se studenti upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.
U ranijem periodu je bilo riječi o otvaranju novog studijskog programa, upravo na ovom fakultetu, koji bi obuhvatio oblast zaštite i zdravlja na radu, ali zbog nedostatka kapaciteta, kadrova i novčanih sredstava, ovaj plan nikada nije realizovan, ali to ne znači da se ova tema neće ponovo aktuelizovati ukoliko se stvore adekvatni uslovi za to.
Za sada ostaje mogućnost uvođenja predmeta zaštite i zdravlja na radu kroz koji bi se budući inženjeri metalurgije, hemijske tehnologije i zaštite životne sredine upoznali sa ovom veoma značajnom temom. Na taj način bi studenti na vrijeme, prije stupanja na tržište rada, usvojili osnovna znanja o zaštiti i zdravlju na radu u cilju preventivnog djelovanja, a što bi im omogućilo da usvoje pozitivan odnos o ovoj temi, stekli bi znanja, razvili vještine i sposobnosti da identifikuju opasnosti i rizike na radnom mjestu i nađu rešenja za njihovu potpunu eliminaciju ili umanjivanje do prihvatljivog nivoa, a sve u skladu s ubrzanim razvojem tehnologija.
Znanja stečena na ovaj način, tokom obrazovanja i razvoja ličnosti, su najbolja osnova za njihovo dalje proširivanje i usavršavanje kod budućih učesnika u radnim procesima. Posjedovanje znanja iz oblasti zaštite na radu sa stanovišta bezbjednosti važno je za studente i prilikom izvođenja praktične nastave u laboratorijama i kod poslodavca. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore

Đina Janković, generalna sekretarka i projektna koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore je 29.09.2022. godine imala sastanak sa šeficom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Dragicom Šćekić.
Razgovarale su o mogućnosti uspostavljanja saradnje u cilju edukacije mladih koji se nalaze na evidenciji ZZZCG, o osnovnim pravima, obavezama i odgovornostima s kojima treba da budu upoznati, prije stupanja u radni odnos, a koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu. 
Budući da ZZZCG već organizuje brojne edukacije, obuke iz oblasti zaštite i zdravlja na radu bi bile korak više koji bi mladima pružio neophodna znanja iz ove oblasti.
U prilog tome ide i činjenica da je ZZZCG uključen u program Garancije za mlade, koji je još uvijek u početnoj fazi u Crnoj Gori. Ovaj program obuhvata mlade koji imaju između 15 i 30 godina, a posebnu pažnju treba posvetiti i pitanju onih mladih koji se karakterišu kao NEET – mladi koji imaju između 15 i 30 godina, a koji nisu ni zaposleni, ne obrazuju se, niti se usavršavaju (Not in Employment, Education or Training), a koji su ciljna grupa projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“, koji realizuje Udruženje zaštite na radu Crne Gore.
Istraživanja pokazuju da je 2019. broj NEET mladih u EU iznosio 212 hiljada.
Funkcionisanje Garancija za mlade podrazumijeva obavezu saradnje sa organizacijama koje se bave pitanjima mladih, a jedino na taj način će biti moguće da program Garancija funkcioniše na najbolji mogući način i – što je još važnije – da da rezultate koji to dokazuju.
U narednom periodu će biti organizovan sastanak sa direktorom ZZZCG g-dinom Goranom Folićem u cilju uspostavljanja saradnje i mogućnosti distribucije priručnika “Šta mladi treba da znaju o zaštiti i zdravlju na radu“ u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radević“  

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 03.11.2022. godine uspješno realizovalo sedmo po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević'”!
Predavanju su prisustvovale predstavnice Ministarstva prosvjete, Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje - Tamara Martinović i Marija Milić.
Cilj ovih predavanja, koja se realizuju u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, finansiran od strane Evropske komisije, je da se učenici upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.
Shodno odgovorima koje su đaci dali, popunjavajući upitnik prije predavanja, može se zaključiti da ne posjeduju gotovo nikakva znanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, što je posljedica neizučavanja ove teme u okviru obrazovnog procesa. Ovo je jedan od razloga zašto ova škola nije ušla u sistem dualnog obrazovanja, jer je bez adekvatnih znanja i primjene mjera iz oblasti zaštite i zdravlja na radu - nemoguće realizovati praktičnu nastavu na radnim mjestima na kojima postoji izražen rizik od povređivanja.
Napomena: Građevinski sektor je najrazvijenija industrijska grana u Crnoj Gori koja zapošljava između 17 i 20 hiljada ljudi, ali istovremeno i najrizičnija sa aspekta bezbjednosti, na šta podsjeća podatak da je u prošloj godini na crnogorskim gradilištima život izgubilo 7 ljudi, a isti broj smrtno stradalih je zabilježen i za prvih 10 mjeseci ove godine.
Ovo potvrđuje neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore kako bismo spriječili da mladi ljudi, budući nosioci razvoja našeg društva, zbog neinformisanosti budu neadekvatno zaštićeni na radnom mjestu.
Ukoliko se mladima obezbijede informacije koje su im potrebne oni će biti bolje pripremljeni za svoje prvo radno iskustvo i razumjeće svoja prava i dužnosti u odnosu na pravednu radnu praksu i radna prava. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Regionalna radionica „Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i monitoring postojećih propisa zaštite i zdravlja na radu i uslova rada“ 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji sa BALcanOSH mrežom, organizovalo prvi dio Regionalne radionice “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i monitoring postojećih propisa zaštite i zdravlja na radu i uslova rada, u Budvi, u periodu od 05. do 07. oktobra 2022. godine.
Obuka je održana za predstavnike sindikata, poslodavaca, doktora medicine rada, stručnih lica za zaštitu i zdravlje na radu i zaposlenih, u okviru projekta “Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“.
Cilj projekta: Jačanje uticaja organizacija civilnog društva u regionu za efikasno i odgovorno učešće u procesima politike i reformama u oblasti zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.
Specifični cilj projekta: Dinamičnije civilno društvo kroz umrežavanje, zagovaranje, dugoročno strateško organizaciono planiranje i podsticanje nivoa uključenosti i uključivanja organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u vezi sa bezbjednim uslovima rada.
Cilj ove obuke je bilo jačanje kapaciteta ključnih aktera uključenih u sprovođenje propisa o zaštiti i zdravlju na radu i uslovima rada, ali i predlaganje rješenja za postizanje šest strateških ciljeva, koji su prepoznati kao ključni u strategiji razvoja zaštite i zdravlja na radu u regionu do 2023. godine:

1. Efikasan pravni okvir (politike ZZNR)
2. Edukacija/sistem obrazovanja ZZNR
3. Jačanje kapaciteta ZZNR
4. Promocija i podizanje javne svijesti o ZZNR
5. Evidencije ZZNR (povrede na radu i profesionalna oboljenja)
6. Sektorska i međusektorska saradnja

Dvadeset dvoje učesnika je iznosilo svoja zapažanja i brojne izazove i probleme s kojima se svakodnevno suočavaju kao zaposleni, poslodavci, doktori medicine rada i stručna lica.
Svi prisutni su bili saglasni oko činjenice da je nacionalna zakonska regulativa usklađena sa neophodnim direktivama, međutim ono što nedostaje u Crnoj Gori je efikasna i dosljedna primjena pravnog okvira, dok je za adekvatnu implementaciju neophodan veći stepen odgovornosti.
Neinformisanost i nedostatak edukacije je prepoznat kao jedan od ključnih problema, posmatrano iz ugla poslodavaca, pri čemu su oni takođe iznijeli primjedbu da nisu dovoljno stimulisani od strane države, jer uz brojne “namete“ ovo je za njih samo još jedna biznis barijera. Primijetili su, takođe, da ukoliko bi na vrijeme i na pravi načini bili informisani o benefitima ove vrste ulaganja u svoje zaposlene, ne bi imali ništa protiv da ulažu u ZZNR. Predložili su da bi najbolji način za upoznavanje poslodavaca sa zakonskim obavezama iz ove oblasti trebalo da bude prilikom registrovanja firme, kada bi im bile dostavljane relevantne informacije, ali i zahtijevano od njih da posjeduju svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, što bi im bio uslov za obavljanje djelatnosti.
Jedan dio učesnika je, kao jedan od problema, iznio zapažanje da sindikati ne obavljaju svoju ulogu s aspekta bezbjednog rada, a razlog vide u needukovanosti sindikalnih predstavnika o pravima zaposlenih, kao i o obavezama i odgovornostima poslodavaca kada je u pitanju ZZNR. Osim edukacije o zaštiti i zdravlju na radu, naveli su da je neophodna i edukacija zaposlenih i predstavnika zaposlenih o uspješnom pokretanju socijalnog dijaloga.
Kao poseban problem, karakterističan za Crnu Goru, prepoznata je nezainteresovanost zaposlenih da se sindikalno organizuju, usljed straha od represivnih mjera u vidu disciplinskog postupka i otkaza.
Predloženo je da se u većoj mjeri rade i primjenjuju komparativne analize i dobre prakse onih zemalja gdje to funkcioniše, ali i kontinuirana saradnja na bipartitan nivou između poslodavca i zaposlenih.
U praksi veliki problem predstavlja to što ljekari, iz razloga što ne žele da preuzmu tu vrstu odgovornosti, vrlo često ne popunjavaju četvrtu stranu povredne liste. Predloženo je da bi bilo neophodno naći način da se ljekari na neki način stimulišu da bi prijavili povredu na radu koju su konstatovali.
S aspekta nemogućnosti dokazivanja uzroka oboljevanja usljed izloženosti određenim štetnim uticajima na radnom mjestu, što je dovelo do toga da u Crnoj Gori nije registrovano ni jedno profesionalno oboljenje od 2015. godine - po mišljenju doktora medicine rada, najrealnije bi bilo obnavljanje saradnje sa Institutom za medicinu rada Dr Dragomir Karajović ili uspostavljanje saradnje sa nekim drugim institutom u regionu. Naglasili su da za formiranje Zavoda za medicinu rada u Crnoj Gori ne postoje adekvatni uslovi, prvenstveno kadrovi, i da bi planiranje takvog projekta bilo neracionalno.
Prisutni su naveli brojne primjere ljudi iz svog okruženja/kolega, koji su oboljeli od različitih bolesti uzrokovanih uslovima radne sredine, a jedan od primjera je slučaj šestoro zaposlenih u KCCG-u, na odjeljenju patologije, oboljelih od TBC-a, pa je, shodno tome, u narednom periodu nephodno staviti akcenat na iznalaženje načina za rješavanje problema sa aspekta profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom.
Doveden je u pitanje kvalitet zdravstvenih pregleda zaposlenih, s obzirom na to da su iznijeti brojni primjeri koji ukazuju na to da se pregledi vrlo često rade “pro forma”, a razlog tome je nepostojanje kontrole rada doktora medicine rada. Ovo potvrđuje i činjenica da u Crnoj Gori ima 17 javnih zdravstvenih ustanova i 12 privatnih, a ukupno 12 doktora medicine rada (koliko ih po pretpostavci ima u Crnoj Gori) obavlja poslove u tih 29 ustanova.
Predloženo je osnivanje nacionalnog osiguravajućeg društva i funkcionisanje istog po principu koji je nekada postojao, a podrazumijevao je odvajanje 0,5 % zarade namijenjenih za osiguranje od povreda i profesionalnih bolesti. Pomenuti procenat zarade bi se preusmjeravao upravo u to akcionarsko društvo, koje bi 51% bilo u vlasništvu države.
Ugovori o djelu su, po tvrdnji inspektora rada za oblast ZZNR potpuno van sistema, ali čak i u slučajevima kad neko obavlja dopunski rad, mora biti osiguran. Inspektori se u praksi susreću i sa problemom termina “upućeni stranac“, kada su u pitanju zaposleni koji dolaze iz inostranstva.
Takođe, u smislu izvještavanja EK, inspektorima predstavlja veliki izazov definisanje pojma „preduzetnik“. Naime, u smislu Zakona o djelatnosti preduzetnika, preduzetnik je fizičko lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti, ali takođe zapošljava radnike u skladu sa zakonom, što nije u skladu s definicijom „self-employed“, koji poznaje EU.
U praksi se inspektori često susreću sa problemima u slučajevima kada je država investitor, a dođe do povrede na radu, pri čemu taj investitor nije upoznat sa svojim zakonskim obavezama. Problem se javlja i zbog nedefinisanih nadležnosti i Zakona o državnim službenicima i nameštenicima, koji se u tim slučajevima primjenjuje, pa nadležnost ima Upravna inspekcija, a ne Inspekcija rada za oblast ZZNR.
Neki od izazova su i pronalaženje načina da se motivišu poslodavci da upućuju svoje zaposlene na periodične ljekarske preglede, da se pronađu mehanizmi kontrole kvaliteta procjene rizika, kao i da se na efikasniji način utvrdi uloga stručnog lica koje bi moralo ukazivati poslodavcu na ispunjavanje uslova radne sredine.
Prisutni su, shodno navedenim brojnim problemima u ovoj oblasti, bili saglasni da postoji potreba za osnivanjem zavoda ili komore za zaštitu i zdravlje na radu koja bi se, između ostalog, bavila istraživanjima o tome kako proces rada utiče na zdravlje zaposlenih, a detektovanje slabosti, i pronalaženje načina za njihovo eliminisanje, uz jasno definisane nadležnosti i praćenje realizacije u praksi, je jedini način za postizanje rezultata koji imaju za cilj unapređenje oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u cilju obilježavanja Evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu, 25.10.2022. godine uspješno realizovalo šesto po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje “Sergije Stanić” - smjerova kuvar i restorater.

Cilj ovih predavanja, koja se realizuju u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, je da se mladi ljudi upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Budući da u Crnoj Gori zaštita i zdravlje na radu nisu implementirani u obrazovni sistem, prije predavanja je sprovedeno anketiranje učenika, kako bi se stekao uvid u nivo njihovog znanja kada je ova oblast u pitanju, uzimajući u obzir to da se obrazuju za zanimanja koja nose brojne rizike s aspekta bezbjednosti. Rezultati anketiranja pokazuju da je neophodno mnogo više raditi na edukaciji, s obzirom na to da su mladi ljudi posebno podložni povredama na radu i da je kod njih rizik od povređivanja 40% veći nego kod starijih zaposlenih.

Do povređivanja najčešće dolazi zato što rade suviše naporno i/ili suviše brzo kako bi ostavili dobar utisak. Često nisu svjesni opasnosti od opreme na kojoj rade i ne poznaju dovoljno radno mjesto. Želja da pokažu da su u stanju da obavljaju posao može povećati vjerovatnoću da će doći do povrede. Uz to, mladi koji nisu potpuno upoznati sa svojim pravima ili nemaju dovoljno samopouzdanja na poslu, prihvataju radne zadatke čak i onda kada nisu sigurni da su u stanju da ih obave.

S obzirom na to da učenici ove srednje škole pohađaju praksu koja se organizuje u školskim radionicama ili kod poslodavca, na određenim smjerovima već od I razreda - neophodno je što hitnije uvesti zaštitu i zdravlje na radu u obrazovne programe, kako bi bili pripremljeni da radne zadatke od samog starta obavljaju na bezbjedan način.

Nastavnike ove škole je takođe nephodno osposobiti za bezbjedan rad, što će biti jedna od narednih aktivnosti koje će Udruženje zaštite na radu Crne Gore realizovati u ovoj obrazovnoj instituciji. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“

Još jedna uspješno realizovana obuka iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, za učenike JU Srednje stručne škole „Ivan Uskoković“.

Osnovni cilj ovih obuka je omogućavanje mladim ljudima da dobiju osnovne informacije koje su im neophodne kako bi se bolje pripremili za tržište rada i razumjeli svoja prava i dužnosti u odnosu na pravednu radnu praksu i radno pravo.

Po poslednjem popisu Crna Gora ima 620.029 stanovnika, od čega su 132.702 mladi ljudi uzrasta od 15 do 29 godina. Prema podacima Evropske agencije za zastitu i zdravlje na radu (EU OSHA), vjerovatnoća da će mladi ljudi starosti 16 do 29 godina doživjeti povredu na radu je do 40% veća nego kod starijih zaposlenih.

Budući da su povrede na radnom mjestu i profesionalne bolesti odgovorne za smrt oko 2 miliona zaposlenih širom svijeta, na godišnjem nivou, neophodno je mladim ljudima kroz proces obrazovanja pružiti osnovne informacije i mogućnosti da steknu neophodna znanja o zaštiti i zdravlju na radu, kao i o njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos.

Kada su srednje stručne škole u pitanju - škola i poslodavac su dužni da obuče učenike osnovnim mjerama i sredstvima zaštite na radu pri izvođenju praktičnog obrazovanja, jer je jedan od ciljeva dualnog obrazovanja razvijanje svijesti o važnosti rada na bezbjedan način.

Shodno zakonu - zaštitu na radu obezbjeđuju škola i poslodavac, međutim, u praksi to izostaje jer nastavnici nemaju znanja iz ove oblasti koja bi mogli da prenesu učenicima.

Da bismo smanjili broj povreda na radu, profesionalnih oboljenja i smrtnih slučajeva na radu, moramo djelovati na uzroke, jer bavljenje posljedicama nikada neće doprinijeti promjenama. Jedini način koji će dovesti do ostvarenja cilja su osvješćene, odgovorne i zdrave buduće generacije, što je jedino moguće postići implementacijom zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Saradnja medija i NVO sektora ključna u promovisanju zaštite i zdravlja na radu mladih

U periodu od 14. do 16. oktobra, u Petrovcu je održana obuka „Mediji i zapošljavanje mladih“ u organizaciji NVO Prima, a ispred Udruženja zaštite na radu Crne Gore učešće je uzela koordinatorka projekta Đina Janković.
Obuka je organizovana u okviru projekta “Western Balkan and Turkey for EmploYouth” i mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku.
Cilj obuke bio je stavljanje akcenta na važnost komunikacije i povećanja vidljivosti projekata finansiranih od strane Evropske unije, kako bi se na što bolji i efektivniji način ispunili željeni ciljevi i projektni rezultati – u ovom slučaju motivisali mladi ljude da ispune anketu koju sprovodi UZNR CG, s ciljem prikupljanja podataka o informisanosti mladih kada je u pitanju oblast zaštite i zdravlja na radu, broju povreda koje su imali na svojim radnim mjestima, kao i o profesionalnim oboljenjima, ali o tome da li su ostvarili svoja prava.
Na osnovu ovih podataka će moći da se ima realnija slika o stanju u ovoj oblasti, ali i o broju mladih koji su radno angažovani u zoni „sive ekonomije“.

Kao jedan od glavnih ,,alata“ u postizanju tog cilja prepoznati su mediji i njihova uloga koju imaju u društvu u kreiranju preventivne kulture i informisanju građana, ali i njihov uticaj na donosioce odluka.

Istovremeno, na obuci je predstavljen i Indeks učešća mladih 2020 za Zapadni Balkan i Tursku, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore će realizacijom aktivnosti u okviru projekta ,,Dostojanstven rad počinje dok si mlad“, kroz edukativni priručnik koji je izradilo, kao i kroz predavanja u srednjim stručnim školama i na fakultetima - doprinijeti podizanju svijesti mladih i pružiti. Na ovaj način će se mladim ljudima pružiti informacije koje su im potrebne radi bolje pripremljenosti za prvo radno iskustvo, a takođe i za razumijevanje prava i dužnosti koje imaju u odnosu na pravednu radnu praksu i radna prava.
Takođe, UZNR CG će kvalitetno informisati javnost i donosioce odluka u cilju zagovaranja.

Projekat „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ se realizuje uz podršku:
ME NVO Prima
RS Fondacija Ana i Vlade Divac
MK Youth Alliance
TR Toplum Gönüllüleri Vakfı - TOG
AL Partners Albania for Change and Development
EU Projekat finansira Evropska unija.

#yhwbt
#mladicg #youthparticipation #YouthParticipationIndex #YOUTHHUB


Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU „Srednja elektro-ekonomska škola“

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 18.10.2022. godine uspješno realizovalo još jednu radionicu iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike pravnog, ekonomskog i elektro smjera, u Srednjoj elekto-ekonomskoj školi u Bijelom Polju.

Učenici su bili veoma aktivni i, svjesni svojih ograničenih znanja iz ove oblasti koja ne stiču kroz proces obrazovanja, postavljali su brojna pitanja. Dijelili su iskustva koja su mnogi od njih imali tokom ljeta kada su, obavljajući sezonske poslove, uglavnom bili angažovani „na crno“. Niko od njih tom prilikom nije prošao obavezno osposobljavanje za bezbjedan rad, a mnogi su u procecu obavljanja radnih zadataka bili izloženi brojnim opasnostima i rizicima.

Direktor škole Velibor Karličić, elektro inženjer po struci, svjestan rizika koje svako radno mjesto nosi a posebno ona za koja se obrazuju učenici elektro smjera - izrazio je žaljenje što se zaštita i zdravlje na radu ne izučava u srednjim školama i naglasio potrebu i neophodnost njene implementacije u obrazovni sistem. 

Budući da postoje veoma ograničene mogućnosti organizovanja prakse, koja je obavezna u okviru duolnog obrazovanja, bilo bi poželjno da učenici tokom nastave mogu da vide i upoznaju se sa različitim sredstvima i opremom lične zaštite i isntrumentima za ispitivanje električnih instalacija, kojom škola, nažalost, ne raspolaže. 

Djeca i omladina su budućnost svakog društva, tako da osnovna znanja o zaštiti i zdravlju na radu treba da budu integrisana u vaspitno-obrazovni sistem Crne Gore, kako bi osigurali radnu snagu i stanovništvo koje je svjesno značaja zaštite i zdravlja na radu.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR