bootstrap themes

Učlani se

Mobirise

POZIV ZA ČLANSTVO U UDRUŽENJE ZAŠTITE NA RADU CRNE GORE

Poštovani,

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je dobrovoljna, nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna organizacija obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine. Kao jedina organizacija ove vrste u našoj državi, postoji od 1999. godine i okuplja veliki broj stručnih lica, inženjera, doktora, pravnika i ostalih visokoškolaca iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Organizacija trenutno ima 150 članova koji dolaze iz različitih sektorskih struktura, a među njima su: ovlašćene organizacije koje se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu, Institut za javno zdravlje, Dom zdravlja Podgorica, CETI, Institut za crnu metalurgiju, Klinički centar Crne Gore, Institut za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite na radu, Rudnik uglja Pljevlja, Kalamper, Pivara Trebjesa, CEDIS, EPCG, Crnogorski Telekom i mnoge druge kompanije i pojedinci. Udruženje je, takođe, jedan od osnivača i aktivni član BALcanOSH mreže, u kojoj su, osim našeg Udruženja i slične organizacije iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Srbije, Albanije, Kosova, Grčke i Turske.

Svojim radom želimo da doprinesemo razvoju struke, kako kroz dodatne edukacije i praktična usavršavanja, konferencije, seminare i druge projektne aktivnosti, tako i kroz pisanje prijedloga za promjene podzakonskih akata u našoj državi i učešće u radnim grupama za izradu istih.

Aktivnost članova Udruženja može i treba da doprinese da se naša organizacija mijenja i razvija u skladu sa našim profesionalnim potrebama, sa razvojem struke u cjelini i sa potrebama društva u kome živimo i radimo.

Članovi i organi Udruženja djeluju u skladu sa Statutom, a ukupnim i pojedinačnim djelovanjem promoviše se poštovanje svih normi zaštite na radu u savremenoj privredi u društvu. Članovi plaćaju članarinu po utvrđenom iznosu.

Članovi Udruženja imaju pravo:
• da biraju i budu birani u organe i tijela UZNRCG
• da učestvuju u svim aktivnostima koje organizuje Udruženje
• da daju prijedloge i mišljenja u vezi sa radom Udruženja, njegovih organa i tijela
• da traže i dobiju stručnu pomoć ili zaštitu svojih profesionalnih interesa
• pravo na povoljnije cijene za stručno usavršavanje u organizaciji UZNRCG
• pravo na povlašćenu cijenu kotizacije za konferencije koje se organizuju u zemlji i inostranstvu
• mogućnost za postavljanje linka na sajtu Udruženja
• pristup zaštićenim dijelovima sajta
• pravo da dobijaju redovne informacije u vezi izmjena zakonske regulative iz oblasti ZZNR
• mogućnost da aktivno učestvuju u građenju Udruženja u skladu sa svojim profesionalnim stavovima
• pravo da štite i unapređuju autonomiju i integritet profesije
• pravo da blagovremeno i potpuno budu informisani o radu i aktivnostima UZNRCG

Vaše aktivno uključivanje u UZNRCG istovremeno osnažuje i našu organizaciju i nas kao pojedince, koji smo zaposleni u različitim oblastima rada, često usamljeni u okviru osnovne djelatnosti u kojoj radimo. Naše povezivanje, građenje standarda, kriterijuma i procedura, statusa u struci i u društvenoj zajednici su od posebne važnosti. To možemo da ostvarimo kroz međusobna povezivanja, razmjenu iskustava, znanja, informacija, dilema, dobru organizaciju i spremnost da se uključujemo u različite oblike strukovnog angažovanja i da postavljamo zahtjeve i ciljeve pred nas same i pred organizaciju kojoj po svom obrazovanju i profesiji pripadamo.

Kolektivna članarina iznosi, od zavisnosti od veličine kompanije / broja zaposlenih,
100, 150 ili 200 eura, na godišnjem nivou.


Individualna članarina iznosi 20 eura na godišnjem nivou

Podaci za uplatu članarine preko uplatnice:
UPLATILAC: Ime i prezime sa potpunom adresom
SVRHA UPLATE: Č
PRIMALAC: Udruženje zaštite na radu Crne Gore
IZNOS: XXX eura
RAČUN PRIMAOCA: 510-200195-79, CKB banka OTP Group

Predsjednik Udruženja zaštite na radu CG
Dr sci Zdenko Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR